Rodo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielem serwisu jest Prywatny Detektyw Krzysztof  Matyszczak prowadząca działalność gospodarczą pod nr NIP 8212044354 , posiadający wpis do rejestru usług detektywistycznych, licencję prywatnego detektywa oraz ubezpieczenie OC Detektywa.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Matyszczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAXIMUS Krzysztof Matyszczak z siedzią w Siedlcach, ul. Ściegiennego 9/15/66, oddział: ul. Widok 10/LU1 w Warszawie z takim samym adresem do korespondencji.

 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO poprzez wysłanie żądania listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora. 

 

Przepisy prawne  w zakresie danych osobowych w przypadku osób wobec których prowadzone są czynności detektywistyczne:

DETEKTYW lub zatrudniający go przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi. – Art 28a Ustawy o usługach detektywistycznych.

 

Ograniczenia praw osób wobec których wykonuje się lub wykonywano czynności detektywistyczne na podstawie umowy ze Zleceniodawcą:

Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)) oraz art. 15 ust. 1 lit.a,c i g wspomnianego rozporządzenia.

 

Link do ustawy o usługach detektywistycznych         

 

Nie wiesz jak wybrać skuteczną agencję detektywistyczną ? Kliknij: Jak wybrać dobrego detektywa”. Pamiętaj: „ufaj ale sprawdzaj” Powierz zdobycie dowodów profesjonalnej agencji detektywistycznej – doświadczonym prywatnym detektywom z Żyrardowa.

Detektyw Warszawa / Kobieta Detektyw Warszawa 

Monika
Kobieta Detektyw Żyrardów
Krzysztof
Prywatny Detektyw Żyrardów od 2006r